Selamat Datang Ke Meja Bantuan ePBT Johor & Sistem Kewangan Bersepadu (SKB)


Kami memohon kerjasama kepada para pelanggan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk memaklumkan isu yang dihadapi serta bantuan yang diperlukan di sini. Setiap tiket akan diberikan ID, progres dan respon boleh disemak atas talian.

Sila hubungi admin ePBT di talian 07-2686005 bagi id login atau bantuan lanjutan.

Hotline :
Johor : 07-2686005
Selangor : 03-89923141