Frequently Asked Questions

Kriteria Penutupan Penuh Sistem ePBT
Last Updated 6 years ago

Berikut adalah aktiviti yang perlu dilakukan bagi membolehkan penyata kewangan ePBT digunakan bagi tujuan penutupan :
  1. Semua bil dan maklumat bayaran bagi fiskal 2017 telah dihantar ke lejer .
    Maklumat boleh dihantar ke lejer melalui kaedah 'GLPOST'. Sila rujuk pihak IT untuk memastikan glpost telah dilaksanakan.
  2. Pengurusan Kutipan (eKutipan) telah diselesaikan bagi maklumat pengurusan wang tunai dalam tangan sehingga kemasukan duit ke bank. Ini adalah bagi maklumat buku tunai.
  3. Semua penyesuaian bank adalah menggunakan maklumat buku tunai ePBT.
    1. Walau tidak menggunakan fungsi auto bank reconciliation melalui sistem, penyata boleh digunakan jika maklumat buku tunai adalah dari sistem.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!