Frequently Asked Questions

Pembayaran Baucer Pada 2018 Menggunakan Peruntukan 2017
Last Updated 6 years ago

Isu yang biasa ditimbulkan adalah boleh atau tidak pembayaran yang berlaku pada tahun 2018 menggunakan peruntukan 2017?


Jawapan : BOLEH tetapi pihak kewangan perlu mengenalpasti dan memahami implikasi lejer kewangan.
 1. Jika LO / Inden belum pernah dikeluarkan : Pastikan nota minta menggunakan fiskal 2017, iaitu ditolak dari peruntukan 2017 (Hanya dibenarkan sebelum fiskal 2017 ditutup sepenuhnya)
 2. Jika LO / Inden telah dikeluarkan pada 2017 tetapi invois belum didaftarkan : Pihak PBT mempunyai 2 kaedah iaitu AKB atau diakrukan
  1. AKB : Tarikh lejer adalah berdasarkan tarikh invois. Jika tarikh invois adalah pada 2017, tiada permasalahan. Tetapi JIKA tarikh invois adalah 2018, lejer akan merekodkan tarikh transaksi pada tarikh invois di dalam fiskal 2017.
   1. IMPLIKASI : Perlu menggunakan tarikh 2018 dalam pelaporan penutupan penyata kewangan. Cth: Fiskal 2017. Tarikh dari 1/1/2017 - 31/1/2018.
  2. Akru : PBT DIGALAKKAN untuk MENGAKRUKAN pembayaran yang akan menggunakan bajet 2017 untuk dibawa sebagai akhir 31 Disember 2017. Ini bagi MEMASTIKAN tiada transaksi 2017 berlaku pada tahun 2018.
   1. KAEDAH AKRU : Mewujudkan provision akaun, dan melakukan lejer Dt Belanja Kt Provision. Pada 2018, reversing pada provision akaun perlu dilakukan Dt Provision Kt Belanja. Ini kerana sistem akan melakukan Dt Belanja Kt Akru seperti biasa apabila PO dikeluarkan dan dibayar.
   2. IMPLIKASI : Penyata Kewangan boleh digunakan sehingga 31 Disember 2017.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!