Frequently Asked Questions

Bagaimana Penutupan Tunai Dalam Tangan
Last Updated 6 years ago

Maklumat penutupan bagi memastikan tunai dalam tangan (Cash In Hand) dari pembayaran di kaunter boleh disemak melalui modul eKutipan (Pengurusan Kutipan).
** Jika PBT tidak menggunakan modul eKutipan, maklumat ini adalah tidak releven.

1. Di modul eKutipan, pergi ke menu Terimaan Bayaran -> Status Serahan & Deposit
2. Pilih tarikh semakan cth: 1/1/2017-31/12/2017
3. Maklumat akan dipaparkan dan boleh diexport ke Excel / PDF untuk dilakukan semakan terperinci
4. Pastikan amaun kutipan, amaun serahan, pengesahan serahan, amaun deposit dan serahan deposit adalah sama dan telah selesai.

Lejer Kutipan Kaunter : Dt Tunai Kt Hasil/Penghutang
Lejer Deposit : Dt Bank Kt Tunai

5. Amaun terimaan dan lejer deposit boleh didapati di Lejer Am pada kod Tunai Dalam Tangan

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!